Ukusebenza kwabantu Zonke iintlobo zegalelo elenziwa ...

Ukusebenza kwabantu Zonke iintlobo zegalelo elenziwa ngabantu kwinkqubo yomsebenzi wemveliso, ezibandakanya ilinge ngokwamandla omzimba okanye ngokwengqondo. Bašomi Mehuta kamoka ya tshwaelo ya motho mo tshepedišong ya tsweletša gomme e a …

Thola Intengo

AMAHUBO 34:19 Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha ...

Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke.

Thola Intengo

INkosazane ehola izintombi eMhlangeni – Ubukhosi

Jul 25, 2017· INdlunkulu kaZulu yahlukaniseke ngezigodlo eziyisikhombisa, zonke ezisenyakatho yesifundazwe. Kulabo abebengazi, oNgangezwe Lakhe nguye oqoka iNkosazane ezokha iphinde iphathe umhlanga wokuqala omukelwa yiZulu’ eliphezulu ngosuku lomcimbi.

Thola Intengo

Iphepha lesiZulu: Amaqoqo amagama nokusebenza kwawo ...

KODWA uma sesithi indoda emnyama idle ukudla, igama indoda lisebenza umsebenzi kamenzi emshweni ongasho futhi ukuthi lisebenze umsebenzi wenhloko. Ngakho-ke amagama angamabizo nayizabizwana asebenza umsebenzi wokuba yinhloko/ngumenzi kanye nokusebenza umsebenzi wokuba ngumenziwa emshweni.

Thola Intengo

Ngaba Zonke Iinkonzo Ziyamthobela UThixo? | Iimpendulo ...

Iimpendulo Zemibuzo YeBhayibhile Ngaba zonke iinkonzo ziyamthobela uThixo? Xa ubuphulaphule iindaba, uye waqaphela ukuba unqulo luyasetyenziswa nakwizenzo ezimdaka.

Thola Intengo

Zonke Izinto Zingenzeka Ngosizo LukaJehova - jw

Umkami wayefuna ukwazi okwengeziwe, ngakho wabuza igama lalona wesifazane nekheli lakhe. Wathi igama lakhe u-Apun, kodwa wayeqaphile ngoba ngisho nangawo-1980 umsebenzi woFakazi wawuvinjiwe. Kunokuba u-Apun anike umkami ikheli lakhe, wambuza ukuthi thina sihlala kuphi.

Thola Intengo

Deu 30 | Ndebele | STEP | Kuzakuthi-ke , zonke izinto lezi ...

Kuzakuthi-ke , zonke izinto lezi sezikwehlele, isibusiso lesiqalekiso, engizibekileyo phambi kwakho , uzivuselele enhliziyweni yakho phakathi kwezizwe zonke lapho i …

Thola Intengo

Izingcindezi Intsha Yanamuhla Ebhekana Nazo — I-ONLINE ...

Izingcindezi Intsha Yanamuhla Ebhekana Nazo. INKATHI YOBUSHA—ngisho nasezimweni ezinhle kunazo zonke—ingaba isikhathi esineziyaluyalu. Phakathi nesikhathi sokuthomba intsha ihlaselwa imizwa nemizwelo emisha. Nsuku zonke ibhekana nokucindezela kothisha nokontanga. Ichayeke emathonyeni angapheli e-TV ne-Internet, amabhayisikobho nomculo.

Thola Intengo