Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

Tools of Control will be ... Kodwa izindlela ngokokuziphatha ayinamali izikhungo ... ezobuchwepheshe kanye nemali kakhulu kwashintsha lokho izinzuzo ezinikezwe ...

Thola Intengo

Lazise Ilungelo Lakho Lokusebenza …

Ngokuzimisela bazivumelanisa nezindlela ezintsha zokwenza ... Ingabe uyakulangazelela ukuzama izindlela ... Lazise Ilungelo Lakho Lokusebenza NoJehova!

Thola Intengo

Online Library - Centre for Civil Society

What, really, did the ANC deliver? Tokenistic social policy Patrick Bond What has the South African government delivered in 20 years? A massive welfare state with 16 ...

Thola Intengo

Translate ''s Localisations / Mailing Lists

2009-12-14 · Translate ''s Localisations; Mailing Lists; ... Izindleko izindlela -Izindlela -IZINDLELA ... zokwenza Zokwenza @@ -34831,8 +34005,6 ...

Thola Intengo

myconstitution

nezinye izindlela ezinezihibe ... angeke athole izinzuzo zaleso sikhundla futhi ... ngokwezinqubo ezilandelwayo kanye nezindlela ebekwe ...

Thola Intengo

Ukuvikelwa Amaphoyisa—Amathemba …

Ngemva kokuphawula ukuthi ukuba khona kwamaphoyisa emakoloni kwaletha izinzuzo ... lapho esebenzisa izindlela ezinonya kakhulu zokwenza ... nezindlela zokuvimbela ...

Thola Intengo

Intsha Iyazibuza - Scribd

Intsha Iyazibuza - Ebook ... yenu icabange ngezinkinga ehlangabezana nazo nezindlela zokuzisi2 ... ezinye izindlela ozicabangayo ongaphendula ngazo uma ...

Thola Intengo

Intsha Iyabuza—Izimpendulo Ezisebenzayo, …

Ezisebenzayo, UMqulu 1, ... bhala izizathu ezimbili zokuthi kungani kufanele ulwe nesilingo esikufikela njalo kanye nezindlela ezimbili ... nazi izinzuzo ezintathu ...

Thola Intengo

The first attempt to translate ICT terms from …

The first attempt to translate ICT terms from ... umyalezo zibuye zisebenzise izindlela zangaphakathi ukuze baxhumane ... nezindlela eziningi ...

Thola Intengo

Ukwenza Imali Ukuqinisekisa Kwe-Inthanethi …

Izinketho kanye nezindlela zokwenza imali eyengeziwe ekhaya Kuyiqiniso namuhla ukuthi cishe wonke umsebenzi onikeziwe usuvele usuyenzile ngekhontrakthi ethile ...

Thola Intengo