Isiduko samaShweme - I''solezwe lesiXhosa

Isiduko samaShweme. By. Independent Group - Aug 3, 2015. Share on Facebook. Tweet on Twitter. Abanye ababalisi bathi amaShweme aphuma kwindlu kaDlamini wokuqala, babalisa bathi “Lo Dlamini wokuqala kuthiwa wazala uSongololo; uSongololo wazala uMtiti wokuqala (uMzizi); uMtiti wokuqala wazala amawele uMiya noNdlangisa.

Thola Intengo

Isifunda iZululand njengesiqalo sakho konke – Ubukhosi

Njengazo zonke izindawo ezisemakhaya, isifunda iZululand sinezingqinamba kusuka kungqalasizinda yemigwaqo kanye namanzi. Zikhona futhi nezinkinga zokuxhumana kwezinhlanga njengalapha koDumbe nakwezinye izindawo.

Thola Intengo

I-OFISI LAKANDUNAKULU, ISIFUNDA SEMPUMALANGA …

I-OFISI LAKANDUNAKULU, ISIFUNDA SEMPUMALANGA ISIGABA 14 IMANUWALI YOMTHETHO WEKOMITJHANA YAMALUNGELO WOBUNTU (SAHRC) OKUMUNYETHWEKO 1. Okumunyethweko 2. Imimingwana ukuya ngesigaba 14 A. Umsebenzi nesakhiwo se-Ofisi likaNdunakulu [isigaba 14(1)(a)] i. Umsebenzi kaNdunakulu ii. Isakhiwo se-ofisi kaNdunakulu B. Iminingwana yokuthintana [14(1(b)]

Thola Intengo

Kusolwa eyangoDisemba isifunda siphucwa amandla | Isolezwe

Isifunda okudabuka kuso uDkt Dlamini Zuma kusadingeka silungise izinto njengoba kwadingeka sihlehlise ingqungquthela. Ezindabeni zakwaSABC 1 izolo ebusuku kuvele ukuthi isimo besishubile kule ndawo njengoba kunamalungu e-ANC abemasha elinde …

Thola Intengo

ISikhumbuzo (ISidlo SeNkosi Sakusihlwa) - JW

ISikhumbuzo (ISidlo SeNkosi Sakusihlwa) Incazelo: Isidlo sokukhumbula ukufa kukaJesu Kristu; ngakho-ke, isikhumbuzo sokufa kwakhe, ukufa okuye kwaba nemiphumela efinyelela kude ngaphezu kokwanoma imuphi omunye umuntu. Lesi ukuphela kwesenzakalo iNkosi uJesu Kristu eyayala abafundi bayo …

Thola Intengo

Ucwawgciso Sifundo Yesibini Iindawo Zokuhlala/zokuphila

ukuvuleka kwendawo, amanzi, ikhusi (shelter), nokutya. Qinisa isangqa ngokuba sondeza bade abafundi basondelelane bade bahlale omnye phezu kwamadolo omnye. Susa umfundi abemnye ubone ukuba kwenzeka ntoni kweso sangqa. Susa bonke abafundi abathiywe ngamamzi, ubukele ukuba yintoni eyenzekayo kweso sangqa.

Thola Intengo

Siyini Isifundo SeBhayibheli? | OKUBUZWAKO

Siyini Isifundo SeBhayibheli? Siyini Isifundo SeBhayibheli? AboFakazi bakaJehova banehlelo lesifundo seBhayibheli eliphendula imibuzo eminengi, ebandakanya nale: Ngubani uZimu? UZimu unendaba nami na? Ngingawuthuthukisa njani umtjhadwami? Ngingalifumana njani ithabo ekuphileni?

Thola Intengo

Ngingakucabangela Yini Ukuyeka Isikole? | Intsha

Kungani ufuna ukuyeka isikole? Ezinye zezizathu zingaba ukusiza umkhaya wakini ngokwezimali noma ukungenela inkonzo yokuzithandela. Izizathu zobugovu zingaba ukubalekela izivivinyo noma …

Thola Intengo

INgxenye 6 Ukunakelelwa Nokusekelwa Komphakathi

INgxenye 6 Ukunakelelwa Nokusekelwa Komphakathi 3 6 Isifundo 6.1 IMali Yesibonelelo Sikahulumeni 1. Imali Yesibonelelo Sikahulumeni UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uthi izakhamuzi kanye nabantu abanobuzwe baseNingizimu Afrika banelungelo lokuthola usizo lukahulumeni uma bengakwazi ukuzisekela bona kanye nemindeni yabo. Lokhu kwaziwa ...

Thola Intengo

Inkonzo Yokusiza — ISIPHALA SEZINGWALO ESIKU-INTHANETHI ...

Inkonzo Yokusiza. OKUMUNYETHWE YISAHLUKO LESI. AmaKhristu atshengisa ukuthi ayathandana langesikhathi abanye behlelwe ngumonakalo. 1, 2. (a) AmaKhristu aseJudiya ehlelwa yibuphi ubunzima? (b) Yisiphi isenzo esatshengisa amaKhristu aseJudiya ukuthi ayethandeka?

Thola Intengo