i UKUCWANINGWA KWAMANDLA ENCAZELO YEGAMA …

ukucwaningwa kwamandla encazelo yegama nemiphumela yawo empilweni yabantu abakhuluma isizulu kanye nabanye abakhuluma izilimi zesintu e-afrika. (an analysis of the power in the meaning of a name and the impact of it in the lives of people that speak isizulu and …

Thola Intengo

Ukusalutha Ifulegi, Ukuvota,Kanye loMsebenzi Womphakathi ...

Ukusalutha Ifulegi, Ukuvota,Kanye loMsebenzi Womphakathi Ukusalutha Ifulegi. OFakazi bakaJehova bakholwa ukuthi ukuhlonipha ifulegi kumbe ukuyisalutha, okwandise ukuhambisana lengoma yesizwe, ngumkhuba wokukhonza onika insindiso, hatshi kuNkulunkulu, kodwa …

Thola Intengo

[zulu, Inkondlo] Iyona Kanye Inkumbulo Yoku Mamatheka ...

[zulu, Inkondlo] Iyona Kanye Inkumbulo Yoku Mamatheka Kwakho by LLM Mbatha. .iyona kanye inkumbulo yoku mamatheka kwakhonayo lemicabango yokuthi siyobonana futhieyenza usuku lwami luvele luphelele. Page

Thola Intengo

INQUBO YOKUHLOLA UMTHELELA OZOBA KHONA …

INQUBO YOKUHLOLA UMTHELELA OZOBA KHONA KWEZEMVELO KANYE NESICELO SOKUPHATHWA KOKUNGCOLA ... IZOHLANGANISANI IPHROJEKTHI YOKUNWETSHWA KWEDAMU LOMLOTHA ... ewumgogodla nebaluleke kakhulu yesigaba sokuhlola. Once the Final EIR has been submitted to DEA, the decision making process will commence. ...

Thola Intengo

Qakathekisa Ukuphila Kanye Legazi NjengoNkulunkulu ...

ILizwi likaNkulunkulu lithi, ‘Kuyo kwafunyanwa igazi labaphrofethi lelabangcwele, kanye lelabo bonke ababulawayo emhlabeni.’ Ngakho siyaxwayiswa ukuthi, “Bantu bami, phumani kuyo.” ... ISAHLUKO 7 Uyakuqakathekisa Yini Ukuphila NjengoNkulunkulu? ISAHLUKO 8 UNkulunkulu Uthanda Abantu Abahlanzekileyo ...

Thola Intengo

UMNYANGO WEZOKUTHUTHUKISWA KOMHLABA KANYE …

lomlando kanye nokwenzeka, sikhiqize, futhi sisaqhubeka nokukhiqiza, izinto ezihlanganisa ukubukela phansi ukwakhiwa kwezimo ezifanele ukuphoqolela ukubumbana komphakathi kanye nentuthuko phakathi kwabantu ababephucwe umhlaba wabo ngokomlando. 3. Umbono Wokushintshwa Komhlaba

Thola Intengo

Isethulo Esifushane Ngemvelaphi Yokuvela kanye Nomsebenzi ...

Isethulo Esifushane Ngemvelaphi Yokuvela kanye Nomsebenzi KaKristu Wezinsuku Zokugcina EShayina. ... Ngenxa yalokho ukubonakala kukaKristu nomsebenzi, kwenze iBandla likaNkulunkulu uSomandla laba khona. Ngakho odade nabazalwane eBandleni likaNkulunkulu uSomandla baqala ukufakaza ngomsebenzi kaNkulunkulu, futhi baqala umsebenzi wokusakaza ...

Thola Intengo