187th Knowledge Seekers Workshop, …

kuyoba yini inzuzo kimi kuyo. 1729429 28:49 - 28:55 ... Futhi kukhona inqubo yokufaka isicelo ... ngokwemigomo ye-Gravitational-Magnetic Fields,

Thola Intengo