IMIHLAHLANDLELA YAMALUNGU | Oxford …

IMIHLAHLANDLELA YAMALUNGU. Wamukelekile Ezichazamazwini zakwa-Oxford, indawo lapho ufaka khona isandla ekwakhiweni …

Thola Intengo

Sika apha, uligobe uze uligcine UNEHEMIYA 98 …

Gcina La Makhadi Sika apha, uligobe uze uligcine UNEHEMIYA IKHADI LEBHAYIBHILE 22 UNEHEMIYA IMBALI YAKHE Wayeka umsebenzi wa- ... uNehemiyawakhokela ekwakhiweni kwa-

Thola Intengo

Pootle, Virtaal & Translate Toolkit / Mailing …

Molweni My feeling, I will assume that isiZulu that we speak here in Durban is different from isiZulu esikhulunywa KwaNongoma. [in Durban we may be speaking a fuzzy ...

Thola Intengo

IWantToZulu - All Items

Kuphinda kube nomthelela ekwakhiweni kwedolobha lase-Afrika, ... NguMasipala kuphela noma i-ejenti egunyazwe ngumasipala engahlinzeka imisebenzi noma ithuthe imfucuza ...

Thola Intengo

Bhamshela Ozwathini - Places | Facebook

Bhamshela Ozwathini. 490 likes. City. Jump to. Sections of this page. ... Ngokubona kwakho iyiphi indawo engaba yinhle ekwakhiweni lama''femu'' uma uzobheka izidingo ...

Thola Intengo

KUBAYINI KUQAKATHEKILE KOBANA ABOMMA …

ngokupheleleko ekwakhiweni komthetho, ukufinyelela kwabomma eensizeni eziqakathekileko kufuze kuthuthukiswe.

Thola Intengo

Uxhaswa Njani Ngemali Umsebenzi …

Umsebenzi wethu ngokuyintloko uxhaswa yiminikelo yokuzithandela yamaNgqina kaYehova. ... ekwakhiweni kweendawo esinqulela kuzo kumazwe asakhasayo, ...

Thola Intengo

IKHOMISHANE YABASEBENZI BAKAHULUMENI - …

IKhomishane yabaSebenzi bakaHulumeni (i-PSC) yasungulwa ngokweSahluko se-196 ... ekwakhiweni kwemigomo . f. abasebenzi bakahulumeni abazibophezele . g.

Thola Intengo

UMHLAHLANDLELA WEZOKUPHATHWA …

UMHLAHLANDLELA WEZOKUPHATHWA KWEMVELO WOMKHANDLU WESIFUNDA SASE MGUNGUNDLOVU ... negalelo elibonakalayo ekwakhiweni kwemihlahlandlela yokuphathwa kwezemvelo ...

Thola Intengo

Online News Zulu - KZNTRANSPORT

iqhaza ekwakhiweni kwalesi sikhumulo samabhanoyi esinomlando. ... zi bebekala imfucuza yabo phambi kwaleli thimba ngaphambi kokuba bathole imihlomulo yabo.

Thola Intengo