Imvunge uZuma ephinda ethatha | Isolezwe

Kunemithombo yezindaba ethi uNksz Chonco uzivumele yena ukuthi uzoshada noZuma (76). Kweminye kudalulwe nokuthi uZuma ubesemlobolile uNksz Chonco futhi unengane kaZuma enezinsuku ezimbalwa ayibelethele kwesinye eBusamed Hillcrest Private Hospital, entshonalanga yeTheku ngosuku okwazalwa ngalo uZuma * -Ephreli 12.

Thola Intengo

Ukufundisa ukufunda okubhaliwe ngesiZulu ulimi lwasekhaya ...

Ukufundisa ukufunda okubhaliwe ngesiZulu ulimi lwasekhaya ngohlelo lwe CAPS kubafundi bebanga le 10 ezikoleni ezimbili esiyingini saseMhlathuzana.

Thola Intengo

Izingoma Zokukhulekela – Zithathele Umculo WamaKristu ...

Zithathele umculo omnandi wamaKristu osetshenziselwa ukudumisa nokukhonza uJehova uNkulunkulu. Kutholakala umculo wamagama, wezinsimbi nowopiyano.

Thola Intengo

Ubani Owenza Imithetho Elawula Izinto Ezisemkhathini? — I ...

Ubani Owenza Imithetho Elawula Izinto Ezisemkhathini? “INGABE uye wayiqonda imithetho yasemkhathini?” ( Jobe 38:33 , The New Jerusalem Bible ) Ngesikhathi uNkulunkulu ebuza uJobe lo mbuzo, wayezama ukusiza inceku yaKhe ecindezelekile ukuba iqonde ukuthi abantu abazi lutho kangakanani uma kuqhathaniswa nokuhlakanipha koMdali okungenamkhawulo.

Thola Intengo

EZOTHANDO: Ngithole ukuthi umyeni wami uwumgulukudu ...

EZOTHANDO: Ngithole ukuthi umyeni wami uwumgulukudu wesigebengu Share this article with a friend

Thola Intengo

Iziqondiso/Uhla Ongalusebenzisa ekukhetheni isikhungo ...

• Ingabe abahlala khona bavunyelwe ukuba negedlela,umshini wokwenza uthosi, njll, ekamelweni? • Ingabe kunamapulagi anele ekamelweni (esibani esiba seceleni kombhede, igedlela,

Thola Intengo

Umthandazo KaHana Ethandazela USamuweli | Izifundo ...

UHana Wathandazela Ukuthola Indodana UmIsrayeli obizwa ngokuthi u-Elkana wayenamakhosikazi amabili, uHana noPhenina, kodwa wayethanda kakhulu uHana. UPhenina wayenezingane eziningi ngakho wayehlale egcona uHana owayengenazo izingane.

Thola Intengo

Peter Zwide Khumalo: UBulelani Lobhengula Kasoze Athathe ...

Abanye abantu abadabuka endlini yenkosi uLobhengula kaMzilikazi kaMatshobana bathi uBulelani Lobhengula kasoze abuthathe ubukhosi bukakhokho wakhe owanyamalalayo. amalinks wokungena yeqa uye …

Thola Intengo

Izihluthulelo Ezinhlanu Zokuthola Umsebenzi — I-ONLINE ...

Izihluthulelo Ezinhlanu Zokuthola Umsebenzi. UBANI othola umsebenzi omuhle kunayo yonke? Ingabe umuntu ofaneleka kangcono kulabo abafaka isicelo? “Cha,” kuphendula uBrian, ongumxhumanisi wezemisebenzi. “Ngokuvamile umuntu othola umsebenzi yilowo ozikhandla kakhudlwana ekuwufuneni.” Yini ongayenza ukuze uphumelele kakhudlwana ekufuneni ...

Thola Intengo

SEZIMALI SIGXILA EKUKHULISENI UMNOTHO

Umk Wolun Wolun Wolun Wolun Wolun Wolun Wolun Umk Wolun Wolun Wolun Wolun Wolun Wolun Wolun

Thola Intengo