Yamalahle in English. Yamalahle Meaning …

Learn yamalahle in English translation and other related translations from Zulu to English. Discover yamalahle meaning and improve your English skills!

Thola Intengo

UkuHlolwa koMthelela weNdawo, iLayisense …

ihlongoza ukuthuthukisa imayini entsha evulekile, ... kuncike kwikhwalithi yamalahle. ... kwemayini ehlongozwayo.

Thola Intengo

‘UkUphila impilo yokUncikiselwa’ - WoMin

‘UkUphila impilo yokUncikiselwa ... ESomkhele kusheshe kwacaca ukuba khona kwemayini ... yesizathu esihlanganisa ukwenyuka komnyakazo wemayini yamalahle …

Thola Intengo

Abayizwa eyokuphuma emgodini …

BANGQONGQISE ibhande elithutha amalahle, abasebenzi basemayini yamalahle iKeaton Energy, eVryheid abaqhinqe emgodini befuna amaholo kubaqashi babo iNasonti Mining ...

Thola Intengo

Ukupheka ikalkuni emuncis’ iintupha - Yuppiechef

Ukupheka ikalkuni emuncis’ iintupha ... ukuba amalahle akho aza kuba zizicuku kumacala amabini ajongeneyo kwi­grate yamalahle. 7 ...

Thola Intengo

Bazivalele emayini bexabana nomqashi | …

BAQHINQE isonto lonke emathunjini omhlaba abasebenzi basemayini yamalahle, oKhukho, KwaNongoma, befuna umqashi abakhokhele ...

Thola Intengo

UBANI OHLOMULAYO, FUTHI ZINGAKANANI …

Imayini yamalahle eseMpumalanga ... UBANI OHLOMULAYO, FUTHI ZINGAKANANI IZINDLEKO? ... kwemayini, lokhu akusilo utshalomali olukhulu

Thola Intengo

ZUL60-1002 UMhlengi oyisiHlobo somndeni VGR

phezulu ezindleleni zezinyawo endaweni yamalahle, bexoshwa, bekhahlelwa bekhishwa, futhi kuhlekiswa ngabo, behlushwa, bephila nganoma yini abayitholayo. Begaya.

Thola Intengo

Online Library - Centre for Civil Society

Reference: NguPatrick Bond Yahunyushwa NguFaith ka-Manzi (2011) Siqeda ukuziqhayisa kwemboni yamalahle ngo2011, kusukela …

Thola Intengo

XHO62-1230E Ingaba Luphawu Lwesiphelo Na …

Kuloo migodi yamalahle phezulu phaya eKentucky, apho u ... INGABA LUPHAWU LWESIPHELO NA OLU, MHLEKAZI? 62. Ingaba Luphawu Lwesiphelo Na …

Thola Intengo