IsiXhosa 1st Language - SchoolNet SA

Isahluko sesi-3 - IziPhumo zokuFunda, ImiGangatho yokuHlola, uMongo kunye nemiXholo ... IiLwimi – IsiXhosa ULwimi LokuQala oloNgezelelweyo v. IiLwimi ...

Thola Intengo

NOKUPHEPHA KWEZAMAHLATHI - Department …

2 > Ezempilo Nokuphepha Kwezamahlathi ... imishini yokulayisha, amakhreni ... Uhlolo lwengozi luyinqubo yokuhlola ingozi ekuvikelekeni nakwezempilo yabasebenzi ...

Thola Intengo

Xhosa DSR Exec Summary FINAL 9 April 06 - NRA

yenkqubo yangaphambili yokuHlola iFuthe kwezeNdalo; • Ukuya ngokoqobo kummandla ohlolisiswayo phakathi koMeyi no-Oktobha 2005;

Thola Intengo

IsiXhosa Home Language - Curriculum

Isahluko sesi-3 - IziPhumo zokuFunda, ImiGangatho yokuHlola, uMongo ... INkcazelo yeKharityhulam yeSizwe yamaBanga e-10 – 12 (Indlela yokuFunda Jikelele),

Thola Intengo

Kunconywe iNkosi ebibekwa | Isolezwe

Inkampani yaseSouth Korea isayinde isivumelwano sokwakhiwa kwefemu ezokhiqiza imishini yokuhlola izifo okubalwa kuzo ingculazi, TB, Malaria, nokukhulelwa, ...

Thola Intengo

UKUCETYWA KOKWANDISA ISIPORO …

inkqubo yolungiso, inkqubo yokuhlola esisiseko kwakunye nenkqubo yokuhlola ukuchaphazeleka kommandla kufuneka yenziwe …

Thola Intengo

Still Side by Side: Zulu by CBE International - …

Translated into Zulu from the English book, Still Side by Side is an introduction to biblical equality. Each chapter is introduced with a qu... See More

Thola Intengo

UKHUSELO KUNYE NOKUSINGQUNGILEYO - …

UKHUSELO KUNYE NOKUSINGQUNGILEYO ... lokuqala kwinkqubo yokuhlola liya kuba kukuqhuba uvavanyo olupheleleyo lwemiphumela kokusingqungileyo, kwintlalo

Thola Intengo

ISouth African Weather Service ifuna …

ISouth African Weather Service ithi idinga imali engalinganiselwa ku-R30-million ukuze kulungiswe ingqalasizinda yokuhlola ... African Weather Service ifuna imishini ...

Thola Intengo

ibhayisikili kagesi | ibhayisikili yezintaba …

Iminyaka eyi-10 Abakhiqizi abasebenza ngebhayisikili kagesi, ibhayisikili kagesi ... i-workshop workshop kanye nokuthuthukisa imishini yokuhlola ye ...

Thola Intengo