Water Wise - Ngabe Amanzi Ethu Aphuma …

Amanzi Angaphansi Komhlaba. Ekuqaleni ... Ngisho noma iDamu leVaal kungelesine ngobukhulukazi kumadamu aseNingizimu Afrika ngomthamo ... Lapha amanzi angcolile ...

Thola Intengo

Water Wise - Ngabe Amanzi Ethu Aphuma …

Amanzi Angaphansi Komhlaba. Ekuqaleni ... ngobukhulukazi kumadamu aseNingizimu Afrika ngomthamo walo ... phakathi kuka R4 & …

Thola Intengo

Amaqembu aphikisayo achitha isiphakamiso …

Amaqembu aphikisayo achitha isiphakamiso se-DA ... esithi iPhalamende kumele lingabi namalungu angaphansi kuka-350 nangaphezu kwangu-400 ... Ningizimu Afrika ...

Thola Intengo

PressReader - Isolezwe: 2018-01-04 - …

BAWUQALE kahle unyaka abantu baseNingizimu Afrika njengoba uphethroli uvele ... libe ngaphansi kuka-R15 uma liqhathaniswa ne-Euro yamazwe angaphansi ...

Thola Intengo

‘Isomiso sizokwenyusa amanani okudla’ | …

Uthe okubakhathazayo wukuthi umfula uThukela nawo uncishelwa amanzi kanjalo neHazelmere Dam inamanzi angaphansi kuka-30% ... Afrika sebezokhokha ...

Thola Intengo

Injabulo exhaswa ngamabhola amaqembu …

Kuxhaswe amaqembu ebhola angaphansi ... yaseNingizimu Afrika yonke. “Inhloso abanayo ukuthi lamabhola atholwe ngamaqembu adlala ngaphansi kuka-13 kanye ...

Thola Intengo

''Ungawahlanganisi ama-ARV neyesiNtu'' | …

''Ungawahlanganisi ama ... Kepha kunobufakazi obuqanda ikhanda ngokwanda kwabantu abaphila negciwane lengculazi emazweni ase-Afrika abalwa ... angaphansi kuka ...

Thola Intengo

Awubambe ebukhalini bawo agxeka leli - …

UMsholozi uthi akubhekwe izizathu ezenza abokufika babe baningi kuleli UMengameli waseNingizimu Afrika ... Awubambe ebukhalini bawo agxeka leli. ... angaphansi kwe ...

Thola Intengo

AMALUNGELO ABASEBENZI NABAHLALI …

AMALUNGELO ABASEBENZI NABAHLALI BASEMAPLAZINI VOL. 3 ... Umfaniswano,ama avaroli,izicathulo zomsebenzi ... Abasebenzi abasebenza amahora angaphansi kuka 24

Thola Intengo

UKUSEBENZISA AMANZI NGOKUHLAKANIPHA - …

kuka-September no-November 2002 (bheka uhlu olusekugcineni kule ... imifula yaseNingizimu Afrika ihlangene inamanzi angaphansi kwengxenye yalawo atholakala

Thola Intengo