Ebitabu n’amagazeti awaseghemere eBiblia awakahandikawa n ...

Imaya butsiriliha amagazeti awalyasombolwa, ebook, omuziki, n’esyohadisi sye Bibilia esisatirwe. Abimiri ba Yehova bakateghekanaya emyatsi y’eriwatikya erigha eBiblia omo mibughe mingi.

Thola Intengo

Elitsha – Ubomi bethu, amabali ethu

Ubomi bethu, amabali ethu. If you want to know more about labour rights and have a labour related query or problem, please contact the following advise offces.

Thola Intengo

UKUVEZWA KOMLANDO EZIBONGWENI ZAMAKHOSI …

ABSTRACT This research is entitled "The historical representation of the praise-poetry of the two Zulu kings, Dingane and Mpande." In this study the researcher is

Thola Intengo

Amavidiyo WobuKrestu Asisiza Sithembele EBhayibhelini

Bukela amavidiyo wobuKrestu amalungana neenzathu zokuthemba iBhayibheli, indalo ephazimulisa uMbumbi wethu, ipumelelo yabantu abatjha, nokuhlala uqinile ekholweni nawulingwako.

Thola Intengo

IBALI LEBHAYIBHILE ELINEMIFANEKISO USamuweli Ukhetha ...

ibali lebhayibhile elinemifanekiso usamuweli ukhetha ukukhonza uyehova 1 samuweli isahluko 1-3 s nangonausamuweli wayengu-mntwana wayengumnaziri. zange azichebe iinwele ibe wayekhonza uyehova ngendlela ekhethekileyo. sele ulungile, samuweli? uza kuhlala uze ukhonze uyehova apha emnqubeni. ewe sendilungile. kodwa ndizo-kukhumbula! nam ndiza ...

Thola Intengo

Ndebele Rosary Prayers - The Work of God''s Children

The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.. Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Thola Intengo

Kuyamehlula ukugaya umqombothi | Isolezwe

‘MINA ngizozihambela ngoba abafiki, ngifakeleni izimpahla emotweni.”Lona ngumsunguli nomholi weNational Freedom Party (NFP) uNkk Zanele KaMagwaza-Msibi ekhuluma nabanye babasebenzi bakhe emzini wakhe ogudle ulwandle eThekwini.

Thola Intengo

Thembela KuJehova, ‘UNkulunkulu Wenduduzo Yonke’ — I ...

Thembela KuJehova, ‘UNkulunkulu Wenduduzo Yonke’ “Makadunyiswe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wesihe noNkulunkulu wenduduzo yonke.”— 2 KOR. 1:3 . 1.

Thola Intengo

UMeluleki WesiBili KubuMongameli BokuQala Yini elandelayo ...

1 U mphrofethi wethu esimthandayo, uMongameli uThomas S. Monson, usifundise ukuthi “uthando liwumsuka wevangeli” 1 Uthando lubaluleke kangangoba uJesu walubiza ngo

Thola Intengo

AMABALI EBHAYIBHILE ANEMIFANEKISO UYehova Unika …

udavide wasweleka emva kokulawula iminyaka eyi-40. usolomon wabangukumkani wakwasirayeli. usolomon waya egibheyon ukuze anikele imibingelelo …

Thola Intengo