Siqondephi Manje? Indatshana zaseZimbabwe - …

Siqondephi Manje? Indatshana zaseZimbabwe. Oxford: ... Phela nguwe wedwa okwaziyo ukuyiqeda. Usufikile kanje, ... zithuthile. Kunzima ukuqhubekela phambili ...

Thola Intengo

Speech by KZN Health MEC at KwaNobamba …

Speech by KZN Health MEC, Neliswa Nkonyeni at KwaNobamba Tribal Court 11 October 2008 ... ukuyiqeda. Manje asisafuni ukuthi kuphinde kwenzeke loko, sifuna

Thola Intengo

Bafuna ukuyiqeda eyokulala e-Unisa | Isolezwe

Uthe ufuna ukuyiqeda nya le nto ngoba akulungile ukuthi abantu balale ngaphandle zibe zikhona izindlela ezifana nokubhalisa usebenzisa i-internet.

Thola Intengo

Hansard | Appropriation Bill: Debate on Vote …

Hansard: Appropriation Bill: Debate on Vote No 7 ... Angeke ngikwazi ukuyiqeda ... Children and People with Disabilities in 2009 was meant to signal a decisive ...

Thola Intengo

Usathukile osinde edutshulwa …

Namanje kunzima ukuba ilandise ngesigameko indoda eneminyaka engu-23 ubudala esinde amaphoyisa ezama ukuyiqeda ngenganono kodwa ayigeja ngesonto eledlule.

Thola Intengo

UMnyango ulwa nabenkohlakalo | Isolezwe

Asidlali uma sithi inkohlakalo sifuna ukuyiqeda nya ... Lokhu akuvumelekile kanti nabanye osomabhizinisi uthola ukuthi baphakela izikole ezicela ku-70 ngosuku ...

Thola Intengo

Ngifuna ukuyivala imilomo: Tsiko | Isolezwe

Ngifuna ukuyivala imilomo: Tsiko. Isolezwe / ... “Ngeke ngijahe ukuyiqeda impi. Ngizothatha isikhathi sami ngimehlule ngamaphuzu, ...

Thola Intengo

Yindaba Uzulu Esesaba uMugabe? - …

Yindaba Uzulu Esesaba uMugabe? Mfumfu 31, 2016 Bennedict Nhlapho. ... Thina as Zimbabweans yithi sodwa esingasukuma sizame ukuyiqeda le …

Thola Intengo

Ingabe iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu …

Ingabe iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu ngokweqiniso na? ... Ingabe iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu ngokweqiniso ... nokuhlaselwa nokwezama ukuyiqeda kunazo ...

Thola Intengo

Ama-Proteas anethuba lokuqopha umlando …

Ama-Standard Bank Proteas anethuba lokuthola ... Emuva kwalokhu siphindela kuma-franchise ethu silungiselele i-CSA T20 Challenge ngakho kubalulekile ukuyiqeda ...

Thola Intengo